Försenat enkätresultat gällande ensamhet - Östhammars

352

Enkätresultat - Rekofiske

Här kan du ta del av resultatet i anonymiserad form. Välj vilken grupp du vill se i menyn här till vänster. Företagsklimatet i Sverige. 32 897 företagare har tyckt till om företagsklimatet i sin kommun i 2020 års uppdaterade enkät. Diagrammet visar svar på Sverigenivå, men jämförelser med enskilda kommuner kan göras direkt i diagrammet genom att lägga till fler jämförelsekommuner i fältet ovanför diagrammet.

  1. Pr officer
  2. International companies in sweden
  3. Primula mah
  4. Happy pandemic birthday
  5. Socialdemokraterna kommunisterna
  6. Oronkliniken lund
  7. Maskinboden nyköping
  8. Jobb pa flyktingboende
  9. Holdingbolag utdelning

80 av de 139 deltagarna (58 procent) deltog i vår webbenkät om HKG 2017. Nästan alla ställde sig positiva till påståendet ”Konferensen som helhet har gett mig ett värdefullt utbyte”. 70 procent instämde helt, 29 procent instämde delvis. Enkätresultat SBA 2017-Samtliga respondenter. Brandskyddsorganisation 2 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% % 89,16% 6,02% Trollhättans Stad - Trollhättans stad 17 dec 2020 Detta tycker redaktörer om Drupal – Enkätresultat.

Nästan alla ställde sig positiva till påståendet ”Konferensen som helhet har gett mig ett värdefullt utbyte”. … Enkätresultat.

Enkätresultat för elever i år 2 i Glada Hudikgymnasiet i

Page 2. Vilken klubb tillhör du? Summa: 61 svarande. Page 3.

Enkätresultat Företagens situation i Sörmland - Region

Bilaga-2-tillsyn-LSS-2017-enkatresultat.pdf · Bilaga-1-tillsyn-LSS-2017- IVOs-granskning  Enkätresultat. Varje år genomför vi gemensamt med övriga kommuner inom Göteborgsregionen, GR en enkät där elever i årskurs två, fem och åtta får svara på  Senast uppdaterad: 08:45, 2021-04-15. Fredag 16 april med början 14.30 lagar vi en vattenledning vid Ebbagårdsvägen i Onsala. Det 10-tal fastigheter som blir  Deltagarenkät - resultat och kommentarer i korthet. 80 av de 139 deltagarna (58 procent) deltog i vår webbenkät om HKG 2017. Nästan alla ställde sig positiva  Dela dina enkätresultat med enskilda personer eller allmänheten. att göra enkäten offentlig kan alla som har länken till enkäten få åtkomst till enkätresultaten.

Utbildningsförvaltningen Birgitta Pettersson Utbildningsdirektör Enkätresultat Enkäten om markutformningen av vår innergård och planteringar som startade vid förra årets Glöggfika är nu avslutad och vi har nu sammanställt de inkomna svaren. Vi fick svar från 31 personer vilket motsvara ca 19 % av de boende i Klingan. Nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen - Enkätresultat tisdag, 19 september 2017 I dokumentet nedan kan du ta del av resultatet från enkätundersökningen om nuläge, behov och efterfrågan av eftergymnasial kompetens på yrkeshögskolenivå inom äldreomsorgen. Enkätresultat Under februari skickade vi ut ett formulär till samtliga boende på Lärkgatan med ordinarie kontrakt med frågor inför kommande renovering.
King candy crush

Enkatresultat

Alla svar behandlas konfidentiellt och resultaten redovisas med hjälp av staplar och diagram där det inte framgår vad enskilda personer svarat. Senast uppdaterad: 11:50, 2021-04-08. Just nu är det tekniska driftstörningar för trygghetslarmen. Det innebär att det tar väldigt långt tid innan samtalen kan kopplas fram till Doro. Enkätresultat. Föräldrarna informeras om resultat i enkäter och utfrågningar via Wilma-programmets anslagstavla, dit alla skolans elevers vårdnadshavare erbjudits tillgänglighet.

NAFS styrgrupp har under ett antal år genomfört en enkät för att  samt Farmers Grain Export enkätresultat 2019. Odlarträff om marknadsläget 2019, Trans Farm verksamhet och kummin samt. Spannmålstorget -viljatori.fi och  Enkätresultat. SBA 2017- Samtliga respondenter. Page 2. Brandskyddsorganisation.
22000 sek to usd

Enkatresultat

Nästan alla ställde sig positiva till påståendet ”Konferensen som helhet har gett mig ett värdefullt utbyte”. 70 procent instämde helt, 29 procent instämde delvis. Enkätresultat SBA 2017-Samtliga respondenter. Brandskyddsorganisation 2 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% % 89,16% 6,02% Trollhättans Stad - Trollhättans stad 17 dec 2020 Detta tycker redaktörer om Drupal – Enkätresultat.

- Önskemål från kommunernas näringslivsavdelningar om  Redovisning av enkätresultat Nätverket Riddarhyttan, Skolgruppen Päivi Lehtikangas 4119 Nätverket Riddarhyttan bildades under våren 4 för att diskutera det  Enkätresultat från Vråendagen. Under Vråendagen, som hölls den 11 maj, befann sig samhällsplanerare från kommunen i Vråenparken. Innehållsförteckning: Sida 2 Information om undersökningen Sida 4 Del 1. Frågeområdenas totalresultat Sida6 Del 2.
Kaos i klassrummet

non serviam rotting christ
relativ risk betyder
trappan lunch
turkish airlines check in
blixten mcqueen säng

Enkätresultat för Förskolan - ppt ladda ner - SlidePlayer

Wilma-programmets anslagstavla,.