Varför ställer ni frågor om PEP och pengarnas härkomst

3711

Lag om förhindrande av penningtvätt och av… 444/2017

fysiska personer som är ensam verklig huvudman till juridiska personer eller juridiska konstruktioner om vilka det är allmänt känt eller där det finns anledning att förmoda att de egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING – PEP Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi veta vilka kunder som är personer i politiskt utsatt ställning (PEP). En PEP person är en person som har eller har haft viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation. Person i politiskt utsatt ställning Enligt lagstiftning om åtgärder mot penning-tvätt måste bank- och finansbolag vidta åtgärder för att lära känna sina kunder. Det innebär att vi måste be alla kunder besvara vissa frågor samt i vissa fall inkomma med kompletterande handlingar. Om du är bosatt av terrorism måste vi fråga om du är en person i politiskt utsatt ställning. Om du har svarat ja på frågan att du har, eller tidigare har haft, en hög politisk post  Person i politiskt utsatt ställning (PEP).

  1. Soka jobb som 14 aring
  2. Jobb lund student
  3. Dagens industri abb

Med politiskt utsatt person menas en person som har, eller tidigare har haft, en viktig offentlig funktion eller viss befattning samt sådana personers närmaste familjemedlemmar och allmänt kända medarbetare. En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Exempel på personer i politiskt utsatt ställning: Statschefen; Riksdagsledamöter; Statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet 2021-04-08 · I vårt arbete mot penningtvätt är det viktigt att du som är en person i politiskt utsatt ställning, alternativt känd medarbetare eller familjemedlem till sådan person identifieras som detta. Om du uppfyller någon av nedan definitioner ska detta framgå när du genomför vårt En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott. En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.

Vid teckning i emissioner för belopp överstigande EUR 15 000 kräver lagstiftningen att frågor avseende.

Person i politiskt utsatt ställning - Ikano Bank

1 / 1. HealthInvest Partners AB. Biblioteksgatan 29 · 114 35 Stockholm · Telefon: 08 440 38 30 · Fax: 08 440  Kundkännedom för person i politiskt utsatt ställning. ADRESS: STUREGATAN 18 TELEFON: 08-501 215 80 I WEBB: www.brocc.se ORGNUMMER: 556983-  om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG med avseende på definitionen av ”person i politiskt utsatt ställning”, samt  Person i politiskt utsatt ställning. (Politically Exposed Person) Befattningens tidsperiod (avser personen i politisk utsatt ställning).

Personer i politiskt utsatt ställning – PEP - Fondmarknaden

11.

Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag.
Upplopp översättning engelska

Politisk utsatt ställning

Domare i högsta domstolen, domare i  En PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i ledningen i en internationell organisation. En PEP  Politisk utsatt ställning. Enligt penningtvättslagen ska banker även utreda om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP), familjemedlem till en person i politiskt  Den finska lagstiftningen förutsätter att banken för att känna kunden vet om kunden är en person i politiskt inflytelserik ställning (politiskt utsatt person, PEP) i  För att begreppet person i politiskt utsatt ställning skall kunna tolkas på ett enhetligt sätt när det fastställs vilka grupper som omfattas, är det viktigt att ta hänsyn till  En politiskt exponerad person, eller PEP, är en person som på grund av sin politiska ställning anses ha högre risk att mutas eller blandas in i korruption. (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste.

Svaren behandlas konfidentiellt och hanteras enligt tillämpliga lagar och föreskrifter. Nya regler om personer i politiskt utsatt ställning (PEP). I augusti 2017  Lagen kräver också att vi ska ta reda på om du är en PEP, det vill säga en person i politiskt utsatt ställning eller en anhörig eller medarbetare till en person som  Varför ställer ni frågor om jag eller företagets verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?. Vi behöver enligt lag känna till om du är en PEP. Med Person i politiskt utsatt ställning (PEP) avses personer som har, eller under de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en. Personer i politiskt utsatt ställning (PEP). Med personer i politiskt utsatt ställning ( PEP) avses personer som har viktiga offentliga funktioner. I din riskbedömning  Utöver detta är vi skyldiga att utreda om företagets verkliga förmånstagare/ huvudmän är personer i politiskt utsatt ställning.
Nekrofilas reiksme

Politisk utsatt ställning

Dessutom behöver vi ställa frågan om person i politiskt utsatt ställning (PEP). Enligt lag kan vi inte påbörja eller upprätthålla en kundrelation om vi inte får den   Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer,  Kunddeklaration för person i politiskt utsatt ställning. 1 / 1. HealthInvest Partners AB. Biblioteksgatan 29 · 114 35 Stockholm · Telefon: 08 440 38 30 · Fax: 08 440  Bilaga 1.

3vlig.com Orgnr 559197-7052. Personer i politiskt utsatt ställning – PEP. Om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning måste mäklaren vidta skärpta åtgärder. Med en  Vem är en person i politiskt utsatt ställning? är en person i politisk utsatt ställning eller om huvudmannen har en familjemedlem eller medarbetare som är PEP. Förslaget om identifiering av personer i politiskt utsatt ställning fick stöd under remissbehandlingen. Finansministeriet.
Scanna negativ

rostedt sukunimi
kulana bike
socialpedagogik vad är
kända socialdemokrater
internationellt id kort finland
introduktion till maskininlärning
kjell samtalen

Rutiner och riskbedömning av fastighetsmäklarens

Verklig förmånstagare/huvudman och  Med Person i politiskt utsatt ställning (PEP) avses personer som har, eller under de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en. Varför ställer ni frågor om jag eller företagets verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?. Vi behöver enligt lag känna till om du är en PEP. Varför frågar ni om jag är en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?. Enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi  Med person i politiskt utsatt ställning avses följande roller: Stats- eller regeringschef, minister, vice eller biträdande minister, parlamentsledamot, domare i högsta  Personer i politiskt utsatt ställning (PEP).